PRZYZNANE CERTYFIKATY

FIRMA

CENTRUM SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE P&M MANAGEMENT GROUP PAWEŁ SIWAKOWSKI

ul. Płużańska 15/1, Warszawa

tel. + 48 22 122 02 35, + 48 22 122 02 47

sekretariat@pm-managementgroup.home.pl

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group to firma szkoleniowo-doradcza zajmująca się organizacją i przeprowadzaniem szkoleń, kursów, wykładów oraz doradztwem z zakresu HR, Prawa Pracy, Prawa Cywilnego, HACCP, BHP oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group jest również organem prowadzącym Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group oraz Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia i Rozwoju Kadr P&M Management Group.Placówki oferują kursy specjalistyczne, zawodowe jak i hobbistyczne o różnej tematyce, w trybie stacjonarnym i e-learningowym.

Close Menu