JAK ZDOBYĆ CERTYIKAT?

Warunki otrzymania Certyfikatu Polska Firma

Polski przedsiębiorca

Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Spółka prawa handlowego  z większościowym udziałem polskiego kapitału

Spółka S.A z udziałem polskiego kapitału

Opłata roczna za Certyfikat Polska Firma wynosi:

- za pierwszy rok 250 zł.

- za kolejny rok 180 zł.

- za kolejny rok, przy dwóch Certyfikatach 120 zł.

Warunki otrzymania Certyfikatu Polski Produkt

Polski przedsiębiorca

Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Spółka prawa handlowego  z większościowym udziałem polskiego kapitału

Spółka S.A z udziałem polskiego kapitału

Końcowy produkt/usługa zostaje wytworzona w Polsce

Opłata roczna za Certyfikat Polska Firma wynosi:

- za pierwszy rok 360 zł.

- za kolejny rok 250 zł.

Droga do grona Firm Certyfikowanych

Wysłanie formularza rejestracyjnego

Przeprowadzenie procesu weryfikacyjnego

Spełnienie warunków Certyfikatu

Wydanie Decyzji

Opłata za licencję oraz Wystawienie Certyfikatu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Certyfikat Polska Firma

i Certyfikat Polski Produkt