JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?

Warunki otrzymania Certyfikatu Polska Firma

Polski przedsiębiorca

Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Spółka prawa handlowego  z większościowym udziałem polskiego kapitału

Spółka S.A z udziałem polskiego kapitału

Opłata roczna za Certyfikat Polska Firma wynosi:

- pierwszy rok 250 zł.

- kolejny rok 200 zł.

- kolejny rok, przy dwóch Certyfikatach 120 zł.

Warunki otrzymania Certyfikatu Polski Produkt

Polski przedsiębiorca

Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Spółka prawa handlowego  z większościowym udziałem polskiego kapitału

Spółka S.A z udziałem polskiego kapitału

Finalny produkt/usługa wytworzony w Polsce

Opłata roczna za Certyfikat Polski Produkt wynosi:

- pierwszy rok 360 zł. za wszystkie produkty

- kolejny rok 250 zł. za wszystkie produkty

Droga do grona Firm Certyfikowanych

Wysłanie formularza rejestracyjnego

Przeprowadzenie procesu weryfikacyjnego

Spełnienie warunków Certyfikatu

Wydanie Decyzji

Opłata za licencję oraz Wystawienie Certyfikatu

DZIESIĘĆ POWODÓW DLACZEGO WARTO POSIADAĆ CERTYFIKATY

„Certyfikat Polski Produkt” oraz „Certyfikat Polska Firma” to znaki rozpoznawcze, które świadczą o polskim pochodzeniu danego produktu lub firmy. Oto dziesięć powodów, dla których warto je posiadać:

  1. Zaufanie konsumentów: Posiadanie takiego certyfikatu zwiększa zaufanie konsumentów, którzy często preferują produkty i firmy z kraju.

  2. Promocja na rynku krajowym: Certyfikat ten umożliwia lepszą promocję na rynku krajowym, podkreślając, że produkt lub firma jest rodzimy.

  3. Wsparcie dla patriotyzmu konsumenckiego: Certyfikat ten pomaga promować patriotyzm konsumencki, czyli ideę, że konsumenci powinni kupować produkty i korzystać z usług firm z kraju.

  4. Wzrost konkurencyjności: Certyfikat ten zwiększa konkurencyjność firmy lub produktu na rynku, podkreślając jego polskie pochodzenie.

  5. Dowód jakości: Certyfikat ten jest dowodem na to, że produkt lub firma spełnia określone standardy jakości.

  6. Poparcie dla lokalnej gospodarki: Certyfikat ten pokazuje, że firma lub produkt wspiera lokalną gospodarkę.

  7. Rozwój marki: Certyfikat „Polski Produkt” lub „Polska Firma” może przyczynić się do rozwoju marki i wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku.

  8. Różnicowanie produktu: Certyfikat ten pomaga wyróżnić produkt na tle konkurencji, podkreślając jego polskie pochodzenie.

  9. Pokazanie odpowiedzialności społecznej: Posiadanie certyfikatu pokazuje zaangażowanie firmy w społeczność lokalną i jej dobrobyt.

  10. Zwiększenie szans na eksport: Certyfikat może zwiększyć szanse na eksport, ponieważ niektóre kraje preferują import produków z certyfikatem pochodzenia.

CERTYFIKATY PRZYZNAJE:

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług 

Chorzów 41-500 ul. Kościuszki 63

NIP 627-185-47-63  REGON 361574661

email do kontaktu: certyfikatpolskiprodukt(małpa)gmail.com
biuro(małpa)certyfikatpolskiprodukt.pl

CERTYFIKAT POLSKI PRODUKT

CERTYFIKAT POLSKA FIRMA

Wspiera Fundację Thanks For The Help