JAK ZDOBYĆ CERTYIKAT?

Poznaj zasady przyznawania certyfikatu.​

O Certyfikat Polski Produkt może ubiegać się
każda zarejestrowana firma spełniająca
poniżesze warunki:

Siedziba firmy znajduje się w Polsce

Większościowym udziałowcem Firmy jest
polski przedsiębiorca

Produckcja znajduje się na terenie kraju (nie
dotyczy Firmy usługowej)

Wykonanie produktów z udziałem polskich
materiałów (nie dotyczy Firmy usługowej)

Droga do grona firm z Certyfikatem Polski Produkt:

Spełnienie warunków Certyfikatu

Wysłanie formularza rejestracyjnego

Przeprowadzenie procesu weryfikacyjnego

Wydanie Decyzji

Wystawienie Certyfikatu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO CERTYFIKATU POLSKI PRODUKT

Opłata za Certyfikat już od 99 zł. netto /rok  dla Firm usługowych

Dla Firm produkcyjnych od 199 zł. netto/rok

Close Menu