JAK ZDOBYĆ CERTYIKAT?

Poznaj zasady przyznawania certyfikatu.​

O Certyfikat Polski Produkt może ubiegać się
każda zarejestrowana firma spełniająca
poniższe warunki:

Siedziba firmy znajduje się w Polsce

Większościowym udziałowcem Firmy jest
polski przedsiębiorca

Produkcja znajduje się na terenie kraju (nie
dotyczy Firmy usługowej)

Wykonanie produktów z udziałem polskich
materiałów (nie dotyczy Firmy usługowej)

Droga do grona firm z Certyfikatem Polski Produkt:

Spełnienie warunków Certyfikatu

Wysłanie formularza rejestracyjnego

Przeprowadzenie procesu weryfikacyjnego

Wydanie Decyzji

Opłata za licencję oraz Wystawienie Certyfikatu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO CERTYFIKATU POLSKI PRODUKT

Opłata za Certyfikat już od 99 zł. netto /rok  dla Firm usługowych

Dla Firm produkcyjnych od 199 zł. netto/rok

Close Menu