JAK ZDOBYĆ CERTYIKAT?

Poznaj zasady przyznawania certyfikatu.​

Warunki otrzymania Certyfikatu Polski Produkt


Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Większościowym udziałowcem Firmy jest polski przedsiębiorca

Produkcja produktów znajduje się na terenie kraju

Wykonanie produktów z udziałem polskich meteriałów/składników

Opłata roczna za Certyfikat Polska Firma wynosi:

za pierwszy rok 299 zł/ netto

za kolejny rok 199 zł/ netto

Warunki otrzymania Certyfikatu Polska Firma


Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Większościowym udziałowcem Firmy jest polski przedsiębiorca

Opłata roczna za Certyfikat Polska Firma wynosi:

za pierwszy rok 99 zł/ netto

za kolejny rok 49 zł/ netto

Droga do grona Firm Certyfikowanych

Wysłanie formularza rejestracyjnego

Przeprowadzenie procesu weryfikacyjnego

Spełnienie warunków Certyfikatu

Wydanie Decyzji

Opłata za licencję oraz Wystawienie Certyfikatu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do:

Certyfikat Polska Firma

i Certyfikat Polski Produkt

Close Menu