JAK ZDOBYĆ CERTYIKAT?

Poznaj zasady przyznawania certyfikatu.​

Warunki otrzymania Certyfikatu Polski Produkt


Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Większościowym udziałowcem Firmy jest polski przedsiębiorca

Produkcja produktów znajduje się na terenie kraju

Opłata roczna za Certyfikat Polski Produkt wynosi:

za pierwszy rok 299 zł. netto

za kolejny rok 199 zł. netto

Warunki otrzymania Certyfikatu Polska Firma


Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Większościowym udziałowcem Firmy jest polski przedsiębiorca

Opłata roczna za Certyfikat Polska Firma wynosi:

za pierwszy rok 199 zł. netto

za kolejny rok 150 zł. netto

Przy wyborze dwóch Certyfikatów, opłata  za Certyfikat Polska Firma wynosi:

99 zł. netto/rok

Droga do grona Firm Certyfikowanych

Wysłanie formularza rejestracyjnego

Przeprowadzenie procesu weryfikacyjnego

Spełnienie warunków Certyfikatu

Wydanie Decyzji

Opłata za licencję oraz Wystawienie Certyfikatu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do:

Certyfikat Polska Firma

i Certyfikat Polski Produkt

Close Menu