JAK ZDOBYĆ CERTYIKAT?

Poznaj zasady przyznawania certyfikatu.​

Warunki otrzymania Certyfikatu Polski Produkt


Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Większościowym udziałowcem Firmy jest polski przedsiębiorca

Produkcja produktów znajduje się na terenie kraju

Opłata roczna za Certyfikat Polski Produkt wynosi:

za pierwszy rok 299 zł. netto

za kolejny rok 199 zł. netto

Warunki otrzymania Certyfikatu Polska Firma


Siedziba Firmy znajduje się w Polsce

Większościowym udziałowcem Firmy jest polski przedsiębiorca

Opłata roczna za Certyfikat Polska Firma wynosi:

za pierwszy rok 150 zł. netto

za kolejny rok 99 zł. netto

Przy wyborze dwóch Certyfikatów, opłata  za Certyfikat Polska Firma wynosi:

za pierwszy rok 99 zł. netto

za pierwszy rok 49 zł. netto

Droga do grona Firm Certyfikowanych

Wysłanie formularza rejestracyjnego

Przeprowadzenie procesu weryfikacyjnego

Spełnienie warunków Certyfikatu

Wydanie Decyzji

Opłata za licencję oraz Wystawienie Certyfikatu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do:

Certyfikat Polska Firma

i Certyfikat Polski Produkt

Close Menu