certyfikat polski pr biały

CERTYFIKAT POLSKI PRODUKT dajemy przewagę prawdziwie polskiemu biznesowi

Kienci mogą nie wiedzieć, jak kupić rzeczywiście polski produkt, jeśli im się nie przedstawisz.

Certyfikat Polski Produkt to nowa jakość oznaczenia rzeczywiście polskich produktów.

Znak Certyfikat Polski Produkt nie jest pustym symbolem. Za nim stoją przedsiębiorcy, pracownicy a efektem ich pracy jest wysoka jakość wyrobów. To znak polskości. Dzięki niemu każdy, kto stanie przed wyborem konkretnego produktu, będzie miał świadomość, że z pozoru prosty wybór, może stać się faktycznym przejawem patriotyzmu ekonomicznego.

Znak Certyfikat Polski Produkt pomaga klientom dobrze wydawać oraz zainwestować pieniądze. Wspieranie polskiej gospodarki powinno być wyznacznikiem dla każdego świadomego konsumenta oraz kontrahenta.

Certyfikat Polski Produkt to Twój partner w biznesie

Firmy i produkty oznaczone tym znakiem są uznawane za prestiżowe i rzeczywiście polskie. Certyfikat Polski Produkt wzmacnia pozycję na rynku oraz daje kontrahentom jasną informację skąd jesteś. Tą informacją Certyfikat silnie przyczynia się do wyboru Twojej Firmy przez kontrahentów.

Firmy wyróżnione Certyfikatem odnotowują przewagę nad konkurencją. Bardzo często zasięg ich działania poszerza się o nowych odbiorców, nastawionych na korzystanie z rodzimych marek, których pochodzenie potwierdzone jest Certyfikatem.

CERTYFIKAT POLSKI PRODUKT to organiczna
praca na rzecz Twojej marki i przedsiębiorstwa.

Certyfikat Polski Produkt pracuje na pozycje Twojej Firmy przez 365 dni w roku, poprzez:

skuteczną reklamę Twojej Firmy poprzez wpis na stronie www.CertyfikatPolskiProdukt.pl


budowanie pozytywnego i niezależnego wizerunku Firmy


wyróżnienie oferty na tle markowych półek


prestiż i zaufanie


przyciąganie świadomej klientelii

większa rozpoznawalność dzięki posługiwaniu się logo Certyfikat Polski Produkt na produktach, metkach, materiałach informacyjnych i marketingowych, stronie www


uwiarygodnienie polskiego pochodzenia firmy i produktu


skuteczne narzędzie w wygrywaniu konkursów i przetargów

Close Menu