Produkt Polski uregulowany ustawą

Produkt Polski – Nowa Ustawa Regulująca Oznakowanie 

Produkt Polski z dniem 1 stycznia 2017 roku, polski rynek rolny i spożywczy przeszedł znaczącą transformację, wprowadzając nowe standardy i regulacje dotyczące oznaczania produktów jako „Produkt polski”. Wprowadzona zmiana jest wynikiem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Nowe przepisy dostarczają jednolite kryteria dotyczące umieszczania oznakowania „Produkt polski”. Są to kryteria dobrowolne, które zdecydowanie wyznaczają, jakie produkty kwalifikują się do tej kategorii. Najważniejszym z nich jest kryterium, według którego surowce, z których produkty są wytwarzane, muszą pochodzić z Polski. Jednakże dla produktów przetworzonych, przepisy dopuszczają do 25% importowanych składników, pod warunkiem, że nie są one dostępne do produkcji w kraju.

Produkty nieprzetworzone mogą nosić oznakowanie „ProduktPolski”, jeżeli wszystkie etapy ich produkcji, takie jak uprawa, hodowla czy zbieranie surowców, odbyły się na terenie Polski. Przepisy są bardziej rygorystyczne w odniesieniu do mięsa – aby otrzymać oznaczenie, mięso musi pochodzić od zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych w Polsce.

Przy produkcie przetworzonym, aby mógł on nosić oznaczenie, musi spełniać dodatkowe wymagania. Przede wszystkim jego przetworzenie musi mieć miejsce na terenie Polski. Ponadto, wszystkie składniki nieprzetworzone muszą spełniać kryteria dla produktów nieprzetworzonych, a składniki importowane nie mogą przekraczać 25% całkowitej masy wszystkich składników.

Odpowiedzialność za prawidłowe znakowanie znakiem na kogo spada?

Odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie produktu spoczywa na producencie. Jeśli producent chce oznaczyć swój produkt jako „Produkt polski”, musi on spełniać wszystkie powyższe kryteria. Niewłaściwe oznakowanie produktu jako „Produkt polski” może skutkować karami zgodnie z przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Czy znakowanie produktów jest obowiązkowe?

Oznakowanie „Produkt polski” nie jest obowiązkowe. Wprowadzenie tego oznaczenia jest dobrowolne i zależy od decyzji producenta. Przepisy określają jedynie kryteria, które muszą zostać spełnione, jeśli producent zdecyduje się na użycie takiego oznakowania.

Jednakże, jeżeli producent zdecyduje się na oznakowanie swojego produktu jako „Produkt polski”, musi on spełniać kryteria zgodnie z ustawą. W przeciwnym wypadku, może on podlegać konsekwencjom prawnym za niewłaściwe oznakowanie, zgodnie z przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Wzór znaku produkt polski

Nowe przepisy określiły również wzór znaku graficznego, który został zawarty w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 roku. Wzór ten jest prosty i łatwo rozpoznawalny, składający się z biało-czerwonego tła i napisu.

Znak graficzny ma prosty, prostokątny kształt, podzielony na dwa równe pola, które tworzą kontrastujące barwy biało-czerwone. Kontur znaku wyznacza czerwony obrys, co dodatkowo podkreśla jego polski charakter. Szczegółowe parametry barwy czerwonej są precyzyjnie określone według standardów „przestrzeni barwnej CMYK ”, gdzie wartości procentowe wynoszą: cyjan – 0%, magenta – 100%, yellow – 100%, kolor czarny – 0%.

wzór znaku produkt polski
wzór znaku produkt polski

Nowa ustawa i wprowadzenie znaku  ma na celu umożliwić konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie i identyfikację produktów spełniających kryteria określone w ustawie. Takie rozwiązanie ma również na celu promować polskie surowce i polską produkcję, podkreślając jednocześnie wysoką jakość i lokalny charakter produktów.

Wszystko to łączy się w jednym przekazie – „Produkt polski” to produkt wytworzony w Polsce, z użyciem polskich surowców, zgodnie z polskimi standardami jakości. Jest to znak, który gwarantuje, że konsumenci otrzymują to, co najlepsze z polskiej ziemi i polskiej produkcji. Ostatecznie, wprowadzenie takiego oznakowania to kolejny krok w kierunku większej transparentności i zaufania między producentami a konsumentami, co jest korzystne dla obu stron.