Produkt Polski a Certyfikat Polski Produkt

Różnice pomiędzy znakami „Produkt Polski” i „Certyfikat Polski Produkt”

Kiedy konsumenci wybierają produkty w sklepach, często zwracają uwagę na oznakowania i certyfikaty, które mają za zadanie ułatwić wybór i podkreślić jakość lub pochodzenie produktu. W Polsce, dwa takie oznaczenia, które można spotkać na wielu produktach to „Produkt Polski” i „Certyfikat Polski Produkt”. Chociaż oba wydają się sugerować podobne cechy, różnią się one znacząco pod względem kryteriów, które muszą spełnić produkty, aby je otrzymać.

„Produkt Polski” nakierowany na oznaczanie tylko produktów spożywczych 

Znak „Produkt Polski” jest dobrowolnym oznaczeniem, które producenci mogą umieszczać na swoich produktach, jeśli spełniają określone kryteria. Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, znak ten gwarantuje, że surowce wykorzystane do produkcji danego produktu pochodzą z Polski.

Dla produktów nieprzetworzonych, aby otrzymać ten znak, wszystkie etapy produkcji, takie jak uprawa czy hodowla, muszą odbyć się na terenie Polski. Dla produktów przetworzonych, regulacje są nieco bardziej skomplikowane – mogą one zawierać do 25% importowanych składników, pod warunkiem, że nie są one produkowane w kraju.

„Certyfikat Polski Produkt” – Symbol Prywatnej Inicjatywy dla Promocji Polskiego Przemysłu

„Certyfikat Polski Produkt” jest znakiem towarowym stworzonym w ramach prywatnej inicjatywy, której nadrzędnym celem jest promowanie produktów polskiego pochodzenia. Przyjęte kryteria nie ograniczają się tylko do sfery rolno-spożywczej, ale obejmują również produkty przemysłowe.

Symbol ten podkreśla zaangażowanie i oddanie polskich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na produkcję w kraju, wykorzystując polskie składniki. Ten znak towarowy służy jako potwierdzenie, że produkt, który go nosi, został wytworzony przez polską firmę, co przekłada się na podkreślenie jego polskiego charakteru i pochodzenia.

„Certyfikat Polski Produkt” nie tylko kładzie nacisk na lokalność, ale także promuje polski przemysł, dając konsumentom pewność, że wybierają produkty, które są efektem pracy polskich przedsiębiorców. W ten sposób, ta inicjatywa prywatna ma na celu przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki, poprzez promowanie i wspieranie polskich przedsiębiorstw oraz produktów, które są wynikiem ich ciężkiej pracy i innowacyjności.

Reasumując oznaczenia

Choć na pierwszy rzut oka oznaczenia „Produkt Polski” i „Certyfikat Polski Produkt” mogą wydawać się podobne, są one przyznawane na podstawie różnych kryteriów i mają nieco odmienne znaczenie.

Oznakowanie „Produkt Polski” skupia się przede wszystkim na pochodzeniu surowców i miejscu przetworzenia produktu. Umożliwia ono konsumentom identyfikację produktów, które zostały wyprodukowane w Polsce z wykorzystaniem polskich surowców.

Z drugiej strony, „Certyfikat Polski Produkt”,  jest bardziej kompleksowy i obejmuje nie tylko miejsce produkcji i pochodzenie surowców, ale również fakt, że produkt jest wynikiem polskiej myśli technologicznej i innowacyjnej.

Oba te oznaczenia mają na celu promowanie polskich produktów i ułatwianie konsumentom dokonywanie świadomych wyborów. Jednak oznaczenie „Certyfikat Polski Produkt” ma szerszy zakres i wymaga spełnienia bardziej rygorystycznych kryteriów, co czyni go bardziej prestiżowym znakiem dla polskich produktów.

W ostatecznym rozrachunku, oznaczenia te mają na celu poprawę widoczności i rozpoznawalności polskich produktów na rynku krajowym i zagranicznym, co przekłada się na korzyści dla producentów, konsumentów, a także polskiej gospodarki jako całości.