REGULAMIN

Administrator

Administratorem  “Certyfikat Polski Produkt” jest Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadającym numer NIP 627-185-47-63, posiadającym numer REGON 361574661, zwanym dalej Organizatorem.

Znak “Certyfikat Polski Produkt” otrzymał Prawo Ochronne pod numerem 310307 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Cel Certyfikatu Polski Produkt

Celem Certyfikatu jest wyróżnienie i promocja rzeczywiście polskich firm. Poprzez jasne kryteria konsument ma 100% pewność, że produkt pochodzi z Polski, siedziba firmy znajduje się w Polsce, a produkt wytwarzany jest z udziałem polskich materiałów.

Celem Certyfikatu jest trwała wartość marki oraz budowanie własnego, niezależnego wizerunku i wyróżnienie oferty na tle innych produktów. Uwiarygodnienie polskiego pochodzenia firmy i produktu.

Korzyści z wyboru Certyfikatu Polski Produkt

• Certyfikat stanowi doskonałe narzędzie marketingowe firmy (Certyfikat oraz znak graficzny z prawem do wykorzystywania).

• Wpis do bazy Certyfikowanych naszym znakiem firm.

• Dotarcie do konsumentów poszukujących polskich produktów (poprzez logotyp zamieszczany na produktach).

• Promocja Certyfikowanych Firm na portalu społecznościowym Facebook oraz serwisach internetowych dotyczących polecanych produktów i usług.

• Obecność w gronie rzeczywiście polskich firm

Warunki ubiegania się o Certyfikat Polski Produkt:

O Certyfikat Polski Produkt może ubiegać się każda zarejestrowana firma spełniająca poniższe warunki:

• Siedziba firmy znajduje się w Polsce

•Firma posiada większość polskich udziałów

• Produkcja znajduje się na terenie kraju

• Udział polskich materiałów – Licencjodawca może odstąpić od wymagania w określonych przypadkach. 

Proces otrzymania Certyfikatu

• Przesłanie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Administratora.

• Weryfikacja danych

• Wydanie decyzji

• Uiszczenie rocznej opłaty licencyjnej

• Otrzymanie Licencji wraz z Logotypem „Certyfikat Polski Produkt”

Prawo do wykorzystania znaku

1 Administrator przekaże prawo do wykorzystania Znaku “Certyfikat Polski Produkt”  na zasadzie odpłatnej LICENCJI

2. Zasady i prawo do wykupienia Licencji (użytkowania logotypu “Certyfikat Polski Produkt”) zostaną umożliwione jedynie firmom, które przeszły pozytywną weryfikację i spełniły warunki do otrzymania Certyfikatu Polski Produkt.  

3. Licencja zostanie przekazana po podpisaniu Umowy oraz opłaceniu opłaty licencyjnej na konto Administratora.

4. Wniesiona opłata za licencję nie podlega zwrotowi.

5. Jakiekolwiek graficzne wykorzystywanie Znaku bez uzyskanej LICENCJI lub zgody Administratora skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Administratora w kwocie PLN 100.000.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku i znajduje się na stronie Administratora www.CertyfikatPolskiProdukt.pl

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Administrator.

3. Wszelkie pytania i uwagi  można kierować na adres e-mail: biuro@ CertyfikatPolskiProdukt.pl 

 

Close Menu