REGULAMIN

Administrator

Administratorem  “Certyfikat Polski Produkt” oraz „Certyfikat Polska Firma” jest Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadającym numer NIP 627-185-47-63, posiadającym numer REGON 361574661, zwanym dalej Organizatorem.

Znak “Certyfikat Polski Produkt” otrzymał Prawo Ochronne pod numerem 310307 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak “Certyfikat Polska Firma” otrzymał Prawo Ochronne pod numerem 335741 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel Certyfikatu Polski Produkt oraz Certyfikatu Polska Firma

Celem Certyfikatów jest wyróżnienie i promocja rzeczywiście polskich firm. Poprzez jasne kryteria konsument ma 100% pewność, że produkt pochodzi z Polski i siedziba firmy znajduje się w Polsce.

Celem Certyfikatu jest trwała wartość marki oraz budowanie własnego, niezależnego wizerunku i wyróżnienie oferty na tle innych produktów. Uwiarygodnienie polskiego pochodzenia firmy i produktu.

Korzyści z wyboru Certyfikatu Polski Produkt oraz Certyfikatu Polska Firma

• Certyfikaty stanowią doskonałe narzędzie marketingowe firmy (Certyfikat oraz znak graficzny z prawem do wykorzystywania).

• Wpis do bazy Certyfikowanych naszym znakiem firm.

• Dotarcie do konsumentów poszukujących polskich produktów (poprzez logotyp zamieszczany na produktach).

• Promocja Certyfikowanych Firm na portalu społecznościowym Facebook oraz serwisach internetowych dotyczących polecanych produktów i usług.

• Obecność w gronie rzeczywiście polskich firm

Warunki ubiegania się o Certyfikat Polski Produkt:

• Polski przedsiębiorca 

• Siedziba firmy znajduje się w Polsce

• Firma posiada większość polskich udziałów (w przypadku spółek prawa handlowego nieposiadających większościowych polskich udziałów – Administrator podejmuje decyzje na podstawie przesłanych dokumentacji)

• Produkcja znajduje się na terenie kraju

Warunki ubiegania się o Certyfikat Polska Firma:

• Polski przedsiębiorca 

• Siedziba firmy znajduje się w Polsce

• Firma posiada większość polskich udziałów (w przypadku spółek prawa handlowego nieposiadających większościowych polskich udziałów – Administrator podejmuje decyzje na podstawie przesłanych dokumentacji)

Proces otrzymania Certyfikatu

• Przesłanie Formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Administratora.

• Weryfikacja danych

• Wydanie decyzji

• Uiszczenie rocznej opłaty licencyjnej

• Otrzymanie Licencji wraz z Logotypem „Certyfikat Polski Produkt” / „Certyfikat Polska Fiima”

Prawo do wykorzystania znaku

1 Administrator przekaże prawo do wykorzystania Znaku “Certyfikat Polski Produkt” / „Certyfikat Polska Firma” na zasadzie odpłatnej LICENCJI

2. Zasady i prawo do wykupienia Licencji (użytkowania logotypu “Certyfikat Polski Produkt” / „Certyfikat Polska Firma”) zostaną umożliwione jedynie firmom, które przeszły pozytywną weryfikację i spełniły warunki do otrzymania Certyfikatu Polski Produkt.  

3. Licencja  w postaci  Znaków „Certyfikat Polski Produkt” / „Certyfikat Polska Firma”  zostanie przesłana po opłaceniu opłaty licencyjnej na konto Administratora.

4. Wniesiona opłata za licencję nie podlega zwrotowi.

5. Firmy, które pisemnie zrezygnowały z Licencji lub została wypowiedziana Umowa, mają obowiązek do 2 dni roboczych usunięcia Znaków ze swoich stron internetowych i produktów oraz materiałów, gdzie zostały użyte. Nie usunięcie Znaków jest traktowane jako bezprawne wykorzystanie Znaków Towarowych. Dalsze wykorzystywanie Znaków skutkuje uiszczeniem opłaty na rzecz Administratora w kwocie 5.000 złotych netto.

6. Jakiekolwiek graficzne wykorzystywanie Znaku bez wcześniejszej uzyskanej LICENCJI lub zgody Administratora skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Administratora w kwocie PLN 100.000 złotych netto.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku i znajduje się na stronie Administratora www.CertyfikatPolskiProdukt.pl

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Administrator.

3. Wszelkie pytania i uwagi  można kierować na adres e-mail: biuro@ CertyfikatPolskiProdukt.pl 

 

CERTYFIKATY PRZYZNAJE:

Centrum Certyfikacji Produktów i Usług 

Chorzów 41-500 ul. Kościuszki 63

NIP 627-185-47-63  REGON 361574661

email do kontaktu: certyfikatpolskiprodukt(małpa)gmail.com
biuro(małpa)certyfikatpolskiprodukt.pl

CERTYFIKAT POLSKI PRODUKT

CERTYFIKAT POLSKA FIRMA

Wspiera Fundację Thanks For The Help