TYSWELD producentem drutu spawalniczego -korzenie wysokiej jakości i polskości

Certyfikat Polski Produkt to prestiżowe wyróżnienie, którego udziela się firmom spełniającym rygorystyczne kryteria. To potwierdzenie, że są one prawdziwymi polskimi przedsiębiorstwami, które produkują swoje towary lub świadczą usługi na terenie Polski. Aby zdobyć ten certyfikat, firma musi być polskim przedsiębiorcą, mieć swoją siedzibę w Polsce, była spółką prawa handlowego z większościowym udziałem polskiego kapitału, oraz produkcję finalnego produktu lub usługi musi realizować w Polsce.

Firma TYSWELD spełnia wszystkie te kryteria.

TYSWELD to polski producent drutu spawalniczego z 25-letnim doświadczeniem na rynku. Firma dostarcza swoje produkty do setek odbiorców w 20 krajach Europy, konkurując na rynku dzięki dostępności produktu i jego wysokiej jakości.

TYSWELD oferuje innowacyjne metody czyszczenia, ciągnienia i zwijania drutu, opracowane i przetestowane w firmowym laboratorium. Rozwiązania te zostały opatentowane, dając firmie przewagę nad konkurencją.

Firma produkuje głównie druty typu SG2 i SG3, które są optymalne dla wielu sektorów przemysłu, w tym budownictwa, górnictwa, przemysłu maszynowego, stoczniowego, energetyki oraz branży motoryzacyjnej. Druty TYSWELD doskonale sprawdzają się na stanowiskach zrobotyzowanych.

Zastosowanie innowacyjnej linii technologicznej gwarantuje doskonałą, powtarzalną jakość drutów TYSWELD. Jakość ta jest definiowana przez jednorodność i czystość każdego metra produktu, co potwierdzają certyfikaty TÜV Süd i Deutsche Bahn, a także zgodność z normami PN-EN ISO 14341 i PN-EN ISO 544.

TYSWELD to także firma odpowiedzialna – zarówno dla swoich Klientów, Pracowników, jak i lokalnej społeczności. Firma od początku swojej działalności stawia sobie za cel minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, wydajnym procesom produkcyjnym, ciągłemu rozwoju i doskonaleniu Systemu Zarządzania, współpracy z ekspertami oraz budowaniu świadomości i poczucia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia wśród Pracowników, firma z powodzeniem ogranicza ilość generowanych zanieczyszczeń i odpadów.

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań firmy jest użycie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem do mycia drutu przed ciągnieniem wstępnym. Ten proces zastępuje tradycyjne metody trawienia i nakładania warstwy smarnej, które są energochłonne i szkodliwe dla środowiska. Nowa metoda zapewnia nie tylko doskonałą czystość stali, ale także znacząco redukuje zapylenie, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju.

Redukcja zapylenia prawie do zera oznacza nie tylko czyste środowisko produkcji i bezpieczne otoczenie zakładu, ale także bezpieczeństwo zdrowotne pracowników. To jest zgodne z polityką ESG, która jest kluczowym kierunkiem działań we współczesnej produkcji. TYSWELD nie tylko rozwija się jako przedsiębiorstwo, ale również redukuje wpływ swojej działalności na środowisko.

Jedną z najnowszych technologii wprowadzonych przez TYSWELD jest innowacyjna metoda czyszczenia walcówki za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Uzupełnia ona tradycyjne szczotkowanie drutu z zendry i tlenków ciężkich, zapewniając doskonałą czystość stali przed ciągnieniem wstępnym. Co więcej, proces ten redukuje zendrę o 99,9% i eliminuje zapylenie otoczenia.

Opatentowana technologia obejmuje także proces ciągnienia drutu na sucho do średnicy przedgotowej, zamiast stosowania emulsji, oraz ponowne użycie wody pod wysokim ciśnieniem, dotrawianie chemiczne i kalibrowanie po miedziowaniu. Procesy te gwarantują doskonałą przyczepność i odporność na łuszczenie się powłoki miedzianej, redukując ryzyko zapychania zanieczyszczeniami wkładu w uchwycie spawalniczym. To jest szczególnie ważne na stanowiskach zrobotyzowanych.

Podsumowując, TYSWELD jest prawdziwym polskim producentem drutu spawalniczego, który konsekwentnie inwestuje w innowacje i zrównoważony rozwój. Firma stale stawia na wysoką jakość produktów, efektywne i ekologiczne procesy produkcyjne oraz bezpieczeństwo swoich pracowników, co potwierdza jej status lidera w branży materiałów spawalniczych.